Projektas – INVESTICIJOS Į ANTIKRIZINĮ VEIKLOS VALDYMĄ

 

UAB „Tilfortis“ įgyvendina įvairius procesų automatizacijos ir skaitmenizacijos
sprendinius.
Pasaulinė COVID-19 pandemija turėjo įtakos įmonės aptarnaujamiems klientams,
industrijoms ir visoms vertės grandinėms. Ateina laikas iš naujo įvertinti
potencialiausias paslaugas, jų pateikimo būdus ir bendrą verslo vystymo strategiją.
Tam įmonė įgyvendiną projektą „INVESTICIJOS Į ANTIKRIZINĮ VEIKLOS VALDYMĄ“,
kurio metu planuojamos analizės ir įmonės veiklos planų parengimas. Projekto
tikslas – skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonės augimui. Jis dalinai remiamas
Europos Sąjungos Investicijų Programos priemone „MVĮ Atsigavimas“.
Bendras įmonės augimo planas įtrauks strateginio valdymo, vadybos, rinkodaros ir
pardavimų planus. Jis bus atliekamas pagal pažangias ekonomikos ir vadybos
metodikas. UAB „Tilfortis“ tikisi įgyvendinti kaip įmanoma daugiau būsimajame
plane numatytų veiklų, programų ir detalių.
DUOMENYS APIE PROJEKTĄ
Projekto numeris: 02-012-K-0053
Projekto pavadinimas: INVESTICIJOS Į ANTIKRIZINĮ VEIKLOS VALDYMĄ
Priemonė: MVĮ Atsigavimas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2023-07 iki 2024-07
Skirta finansavimo suma: 10 000 EUR